小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

答庞参军拼音版注音、翻译、赏析(陶渊明五言古诗)

2019-04-16 09:33:16  来源: 小升初网     阅读次数:

答庞参军(五言古诗)拼音版.jpg

 答庞参军(五言古诗)拼音版注音:

 sān fù lái kuàng , yù bà bù néng 。 zì ěr lín qū , dōng chūn zài jiāo , kuǎn rán liáng duì , hū chéng jiù yóu 。 sú yàn yún :“ shù miàn chéng qīn jiù 。” kuàng qíng guò cǐ zhě hū ? rén shì hào guāi , biàn dāng yǔ lí , yáng gōng suǒ tàn , qǐ wéi cháng bēi ? wú bào jí duō nián , bù fù wéi wén ; běn jì bù fēng , fù lǎo bìng jì zhī 。 zhé yī 《 zhōu lǐ 》 wǎng fù zhī yì 。 qiě wéi bié hòu xiāng sī zhī zī 。

 三复来贶,欲罢不能。自尔邻曲,冬春再交,欵然良对,忽成旧游。俗谚云:“数面成亲旧。”况情过此者乎?人事好乖,便当语离,杨公所叹,岂惟常悲?吾抱疾多年,不复为文;本既不丰,复老病继之。辄依《周礼》往复之义。且为别后相思之资。

 xiāng zhī hé bì jiù , qīng gài dìng qián yán 。

 相知何必旧,倾盖定前言。

 yǒu kè shǎng wǒ qù , měi měi gù lín yuán 。

 有客赏我趣,每每顾林园。

 tán xié wú sú diào , suǒ shuō shèng rén piān 。

 谈谐无俗调,所说圣人篇。

 huò yǒu shù dǒu jiǔ , xián yǐn zì huān rán 。

 或有数斗酒,闲饮自欢然。

 wǒ shí yōu jū shì , wú fù dōng xī yuán 。

 我实幽居士,无复东西缘。

 wù xīn rén wéi jiù , ruò háo duō suǒ xuān 。

 物新人惟旧,弱毫多所宣。

 qíng tōng wàn lǐ wài , xíng jì zhì jiāng shān 。

 情通万里外,形迹滞江山。

 jūn qí ài tǐ sù , lái huì zài hé lái ?

 君其爱体素,来会在何来?

 答庞参军(五言古诗)翻译:

 我再三拜读您的赠诗,爱不释手。自从我们成为邻居,已经过了两个冬春交替了;时常诚挚愉快地交谈,我们很快就成为了老朋友。俗话说:“几次见面便成至亲老友”,更何况我们的交情又远比这深厚呢?人生常常事与愿违,现在又要彼此话别,正如杨朱临歧而叹,哪里只是一般的悲哀!我抱病多年,不再写诗;体质本来就差,又加上年老多病。就按照《周礼》所说“礼尚往来”的道理,同时也作为别后相思时的慰藉,写下这首诗。

 相互知心何必老友,倾盖如故足证此言。

 您能欣赏我的志趣,经常光顾我的林园。

 谈话投机毫不俗气,共同爱好先圣遗篇。

 偶尔酿得美酒数斗,悠闲对饮心自欢然。

 我本是个隐居之人,奔走求仕与我无缘。

 时世虽变旧友可贵,常常写信以释悬念。

 情谊能通万里之外,虽然阻隔万水千山。

 但愿先生保重贵体,将来相会知在何年?

 答庞参军(五言古诗)赏析:

 诗序

 这首诗的序文较长,作者以诗化的语言,交代了两层意思:一是因有“来贶”,所以写作是诗,扣紧诗题“答”字;二是追叙与庞参军的友情,因此在离别之际感到悲伤,也因此在老病无力、不复为文的情况下,还要勉力作答,为全诗的感情抒发作了铺垫。诗序笔随人意,纯任自然,不事文采而味自隽永,颇与王羲之之杂帖相类,对友情的眷念和珍视也流溢于笔端。

 正文

 在此诗正文中,诗人表达了对友人好意的感谢,并且表明自己不愿意出仕的心愿。全诗十六句,可以分两个层次。第一层是前八句,追忆与庞参军真挚深厚的友情。“相知何必旧,倾盖定前言”两句,说明两人不是旧交,而是新知。这从序文的“自尔邻曲,冬春再交”中可以看出。《史记》卷八十三《鲁仲连邹阳列传》引谚云:“有白头如新,倾盖如故。”意思是说,如果人不相知,从初交至白头,还会像刚认识一样,没有友情。如果人各相知,即使是偶然乘车在道上相遇,也会像老朋友那样并车而谈,以至两车的车盖相切、倾斜,久久不忍分手。以下六句,追忆旧游。“有客赏我趣,每每顾林园”,是总述。“赏我趣”当然是谦虚的说法,反过来说,也是陶渊明所处的林园环境的情趣,陶渊明独立的人格力量、高雅的生活方式,吸引、感染了包括庞参军在内的客人,因此使他们经常造访,时时登门,终于成为“相知”。下面四句,从两个方面来谈“趣”,实际是从两个方面来说明两人交游的内容和感情的基础。一是谈圣之趣,“谈谐无俗调,所说圣人篇”,说明谈话内容的格调、境界之高,不是一般碌碌之辈汲汲于名利的庸俗之谈所能企及的。二是饮酒之趣,“或有数斗酒,闲饮自欢然”,若能以酒助谈,则兴致更高,说明了交遇方式的高雅、闲适,感情交流的自然、融洽。当然,这也是“陶渊明式”的生活情趣和交友方式。

 “我实幽居士”以下八句是第二层,抒发依依惜别的情怀。正因为相交深、知遇厚,所以一旦分离,就无法扯断联络感情的纽带。诗人自己是立志归隐之人,没有俗务缠身,不会因公事鞅掌,东西奔走;而朋友却要远离自己而去,从此天各一方,因此希望别后能常通音问,以释遥念。“物新人惟旧”,语见《尚书》:“人惟求旧,器非求旧惟新。”意思是:器物求新,而朋友间当以旧谊为重。但即使感情相通,不惧相隔万里,也终究无法改变天各一方、江山阻隔的现实,不复能时时谈笑宴饮。只能希望你在远方自己保重身体,以后相会,还不知在何年何夕呢?这一层诗人抒发的感情十分细腻丰富:分手在即,不免感伤、怅惘;感伤之余,又要嘱咐常通音信,叮咛保重身体,对分手后的“情通万里”,来年的重新相会寄托了希望。显得十分朴实、深沉。

 这是一首送别诗,又是一首表达真挚友情的抒情诗,反映了陶渊明田园生活的一个侧面。同陶诗的其他篇什一样,这首诗也以它的真情真意深深地感动着每一个读者。按理说,送别诗完全可以写得愁肠百结,缠绵绯恻,令人不忍卒读,但这首诗却以明白如话的诗句,举重若轻,朴实无华地表达了自己的感情,真是“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”(元好问《论诗绝句》),它的强大的艺术感染力,正是这种“天然”、“真淳”造成的。